ojs.kauko.lt


INNOVATIVE (ECO-)TECHNOLOGY, ENTREPRENEURSHIP AND REGIONAL DEVELOPMENT

Tai yra tarptautinės konferencijos straipsnių rinkinys (Conference proceedings). ISBN 978-9955-27-479-7

View Journal | Current Issue | Register

Mokslo taikomieji tyrimai Lietuvos kolegijose

Leidinyje yra pristatomi Lietuvos kolegijose atliekami mokslo taikomieji tyrimai. Žurnale publikuojami trijų mokslo sričių taikomieji tyrimai: socialinių, humanitarinių ir technologijos mokslų.

View Journal | Current Issue | Register

Šiuolaikinio specialisto kompetencijos: teorijos ir praktikos dermė

Šiuolaikinio specialisto kompetencijos: teorijos ir praktikos dermė

View Journal | Current Issue | Register

Informacinių technologijų taikymas švietimo sistemoje

Rinkinyje pristatomi informacijos technologijų taikymo švietimo sistemoje tyrimo rezultatai, analizuojamos e.mokymosi plėtros galimybės, aptariami informacinių technologijų taikymo mokyme požiūriai, priemonės ir patirtis bei naudojimo galimybės organizuojant studijas.

View Journal | Current Issue | Register

Geriausi Kauno kolegijos studentų tiriamieji/kūrybiniai darbai

Šiame elektroniniame žurnale patalpinti geriausi studentų tiriamieji/kūrybiniai darbai, kurie buvo parengti studijų metu. Žurnalas leidžiamas kiekvienais metais.

View Journal | Current Issue | Register