Kauno kolegijos el. žurnalai


Page Header Logo

Mokslo taikomieji tyrimai Lietuvos kolegijose

Leidinyje yra pristatomi Lietuvos kolegijose atliekami mokslo taikomieji tyrimai. Žurnale publikuojami trij? mokslo sri?i? taikomieji tyrimai: socialini?, humanitarini? ir technologijos moksl?.

View Journal | Current Issue | Register

Šiuolaikinio specialisto kompetencijos: teorijos ir praktikos derm?

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

Rinkinyje pristatomi informacijos technologij? taikymo švietimo sistemoje tyrimo rezultatai, analizuojamos e.mokymosi pl?tros galimyb?s, aptariami informacini? technologij? taikymo mokyme poži?riai, priemon?s ir patirtis bei naudojimo galimyb?s organizuojant studijas.

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

Geriausi Kauno kolegijos student? tiriamieji/k?rybiniai darbai

Šiame elektroniniame žurnale patalpinti geriausi student? tiriamieji/k?rybiniai darbai, kurie buvo parengti studij? metu. Žurnalas leidžiamas kiekvienais metais.

View Journal | Current Issue | Register